bezczelność


bezczelność
bezczelność {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. ż IVa, lm M. bezczelnośćści, {{/stl_8}}{{stl_7}}od przym. bezczelny: To bezczelność tak się odzywać do przełożonego. {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • bezczelność — ż V, DCMs. bezczelnośćści; lm D. bezczelnośćści rzecz. od bezczelny Bezczelność złodziei. Bezczelność w zachowaniu, w sposobie bycia. Kłamać z (całą) bezczelnością …   Słownik języka polskiego

  • granica — 1. Bez granic a) «niedający się ogarnąć, niemający miary; bezgraniczny, nieskończony, ogromny, wielki»: Słowa gniewnego nie rzekł. Ani w spojrzeniu jego nie było gniewu, tylko gorycz zawodu i zdumienie bez granic. T. Parnicki, Orły. b)… …   Słownik frazeologiczny

  • miara — 1. Dopełniła się, przepełniła się, przebrała się miara, miarka; coś dopełniło miary czegoś, przepełniło miarę czegoś «jest czegoś, zwykle czegoś złego, więcej niż można znieść lub tolerować»: Miarka się przebrała i oczekujemy, że premier dojdzie… …   Słownik frazeologiczny

  • bez- — 1. «przedrostek wyrazów pochodnych utworzonych od połączeń przyimka bez z rzeczownikiem w dopełniaczu» a) «tworzy przymiotniki z sufiksami owy, ny, y (po k, g: i) np. bezcelowy (od bez + celu), bezgotówkowy, bezksiężycowy; bezbłędny, beznadziejny …   Słownik języka polskiego

  • czoło — n III, Ms. czole; lm D. czół 1. «górna część twarzy powyżej oczu; u zwierząt: część głowy pomiędzy skrońmi» Czoło białe, gładkie. Czoło niskie, wyniosłe, wysokie. Czoło sklepione, szerokie, wąskie, wypukłe. Myślące czoło. ◊ Miedziane, wytarte… …   Słownik języka polskiego

  • hucpa — ż IV, CMs. hucpie; lm D. hucp pot. «bezczelne oszustwo, łgarstwo; bezczelność, tupet, arogancja» Ordynarna hucpa. ‹hebr.› …   Słownik języka polskiego

  • zuchwalstwo — n III, Ms. zuchwalstwowie; lm D. zuchwalstwoalstw 1. «bycie zuchwałym, bezczelnym; nadmierna pewność siebie, arogancja, buta, bezczelność» Czyjeś zuchwalstwo nie miało granic. 2. «zuchwały czyn, postępek» Ukrócić czyjeś zuchwalstwa …   Słownik języka polskiego

  • arogancja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} manifestowanie pewności siebie i wysokiego mniemania o sobie, połączone z lekceważeniem innych lub pogardą dla nich; zuchwalstwo, bezczelność, buta, impertynencja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ton… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • cynizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. cynizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}filoz. {{/stl 8}}{{stl 7}} poglądy i koncepcje filozoficzne głoszone przez grecką szkołę Antystenesa; filozofia cyników… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • czelność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. czelnośćści, blm, rzad. {{/stl 8}}{{stl 7}} zuchwałość, bezczelność, arogancja {{/stl 7}}{{stl 17}}ZOB. {{/stl 17}}{{stl 7}}mieć czelność {{/stl 7}}{{stl 8}}{coś zrobić} {{/stl 8}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień